Radical Youth Conference – Report (26/03/2011)

Thaistil trí bhall den CDC ó thuaidh go Béal Feirste inné (26-03-11) chun freastal ar comhdháil daoine óga a radacú, a bhí eagraithe ag gníomhaithe neamhspleácha den eite chlé sa chathair darbh ainm Ógánaigh Uirbeach dóibh. Is i gCaife Fresh Claim ar Shráid na Ríthe, gar do lár na cathrach, a bhí an chomhdháil. Bhí neart daoine i láthair; thart ar daichead duine óg agus roinnt daoine níos sinne sa chaife. Labhair gníomhaithe óga ón Iodáil, an Chatalóin, Éire agus Tír na mBascach ar feadh tréimhse ar téamaí éagsúla. Ina measc bhí; an Feimineachas, gluaiseachtaí óga radacach agus sóisialta ina thíortha féin agus úsáid na Gaeilge mar theanga réabhlóideach.

Bheadh suim áirithe ag an CDC sa phlé bríomhar a rinneadh i ndiaidh na gcainteanna. Príomhthéama an plé seo ab ea feidhm an tsuiteoireacht mar uirlis chun daoine a pholaitiú, mar áiteanna ina bhféadfaí dul chun cinn breise a dhéanamh uathu agus mar áiteanna ina bhféadfadh daoine óga teacht ar bhonn caitheamh aimsire seachas iad a bheith i dtrioblóid. Is cúis sásamh é don CDC an scéal ó Thír na mBascach, áit a ndearna an ghluaiseacht ógánaigh, SEGI, dul chun cinn trí nasc a chothú le daoine áitiúla ina raibh siad ag suiteoireacht nuair a chuaigh siad i ngleic le ceisteanna mí-shóisialta. Tugadh suntas do easpa traidisiún bheith ag suiteoireacht in Éirinn. Cuireadh roinnt cúiseanna ar seo chun cinn, ar nós na coimhlinte sna sé chontae agus smaointe mí aimseartha cosmhuintir na hÉireann i leith chearta sheilbh. Thug baill an CDC achoimre ghearr dá gcuid aidhmeanna bunúsacha agus chuadar i mbun plé leis na daoine eile i láthair, lena mbeidh siad i dteagmháil as seo amach. I ndeireadh na dála, foghlaimíodh go leor agus pléadh neart smaointe, rud gan dabht, a chabhróidh leis an CDC cur lena dul chun cinn as seo amach.

Three members of the CDC travelled north to Belfast yesterday (26/03/11) to attended a conference on youth radicalisation organised by the independent left activists of Ógánaigh Uirbeach from the city. The conference took place in Café Fresh Claim on King Street, not far from the city centre. The conference was well attended, with about 40 youths and some older people turning up. Young activists from Italy, Catalonia, Ireland and the Basque County spoke for a period on topics such as Feminism, radical youth and social movements in their respective countries, and the speaking of the Irish Language as a mode of revolutionary thought.

Of particular interest to the CDC, was the lively discussion that followed the initial talks. This focused on the utlisation of squatting as an effective implement for political empowerment, the use of squats as springboards for other radical initiatives and as necessary components in providing social space for otherwise disaffected youth. A particular note of optimism for the CDC was the success of the Basque Youth movement, SEGI, in forming a strong bond with locals where they were squatting after addressing anti-social issues. The tradition of squatting in Ireland, or lack thereof, was remarked upon and various reasons for this were discussed such as the conflict in the six-counties and more generally the misguided, but strong, sense of anachronistic property rights harboured by the Irish. Members of the CDC gave a brief summary of their fundamental objectives and engaged with the other radical youths present whom they will liaise with in the future. All in all, plenty of food for thought was provided and the members of CDC in attendance benefitted enormously and will use what they learned in assisting with the progression of CDC initiatives going forward.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s